Pages

Tuesday, 18 October 2011

Duniya Mein Sabse Himmat Wala Kaun Hai?

Duniya Mein Sabse Himmat Wala Kaun Hai?
Answer: Dhobi, Woh Kisi Ke Bhi Ghar Jake Bol Sakta Hai
Sahab, Mamsab Ko Bolo Ki Kapde Nikaal Ke Rakhe, Main Abhi Aakar Leta Hoon

No comments: